top of page
  • Igal Kutin

דושות - שלושת הביו אנרגיות באיורוודה

שלושת הדושות  TRI DOSHA

דושה = זה אשר נוטה לצאת מאיזון, זה אשר נוטה להוציא מאיזון

הם: ואיו (ואטה), פיטה, וקאפה שלושת הדושות, הם הורסים או תומכים בגוף כאשר באיזון, הרמוניה או חוסר איזון, חוסר הרמוניה."

אשטאנגה הירדיאם, סוטרה אסטאנם 1 , 6

שלושת הדושות - לקריאה נוספת, תיאור, תזונה, טיפולים מתאימים לכל דושה

שלושת הכוחות הקוסמיים הגדולים


נלקח מתוך "איורוודה ויוגה", דיוויד פראולי, הוצאת פוקס, בעריכתו של יגאל קוטין כל העולם כולו נובע משלושה כוחות מקוריים שהם אנרגיה, אור וחומר. המדע מכיר בהם ככוחות פיזיים השולטים בעולם החיצוני. מנקודת הראות הוודית אלה הם כוחות התודעה עצמה. אנרגיה היא מקור כוח החיים, שהוא הכוח החזק מכל הכוחות. אור הוא מקור ההכרה, שבעזרתו אנו רואים, יודעים ומבחינים. חומר הוא בסיס הגוף שבעזרתו יש לנו צורה וקיום בזמן ובמרחב.

שלושת הכוחות האלה פועלים באמצעות שלושת היסודות הראשוניים. אנרגיה וחיים פועלים באמצעות יסוד האוויר, הפעיל בטבעו וממריץ כל דבר לתנועה. אוויר (או רוח) אינו רק כוח אטמוספרי, אלא הוא קיים בטבע כזרמים וככוחות משיכה שונים המתהווים במרחב ובחלל. החלל אינו ריק, אלא שופע אנרגיות פעילות ברמה בלתי נראית. קיימים לדוגמה רוח סולארית וגזים בין-כוכביים והזרמים שלהם. כוח העצבים בגוף הינו סוג של רוח וגם כוח ההכרה נע כמו משב רוח.

אור ותבונה פועלים פועלים באמצעות יסוד האש, המעניק אור. יש צורות רבות של אור – מהגלקסיות, מהכוכבים ומהפלנטות בעולם החיצוני, ועד לאורות החושים וכוח הראייה של ההכרה. חומר, במיוחד ברמה הביולוגית, נושא בעיקר אופי של מים, המייצבים ומזינים את רקמות הגוף. חיים גשמיים מתהווים במים וניזונים מהם. בכל רמה הכוחות המימיים או המלכדים קושרים דברים יחד.

שלושת הכוחות האלה, כאשר הם חדורי פראנה (כוח החיים), יוצרים את שלוש הדושות: ואטה, פיטה, וקאפה, שהם הטיפוסים של אוויר, אש ומים. וָאטה, כרוח, מקנה חיים, תנועה והבעה. פיטה, כאש, מקנה חום ואור, שבאמצעותם יש לנו ראייה, עיכול והמרה. קאפה, כמים, מכיל, תומך ומזין את שני הכוחות האחרים כרִקמה חיה.

אנרגיה, בסופו של דבר, היא כוח האל, הרצון העליון השולט בכל הפעולות בעולם. זה אינו כוח עיוור או מכני, אלא עצם הכוח של התודעה. האור הוא התבונה הנשגבת המהווה תשתית לנפש הפרט או העצמי המודע שביצורים. החיים וההכרה האלה מוגשמים בעולם באמצעות המים, העולמות או תחומי החוויה שבתוכם הנשמה נולדת. אנרגיה היא הרוח, שהיא נטולת צורה. אור הוא הנפש, שצורתה תלויה בדלק, המים היוצרים את הגוף.

טקסט קדום מתייחס לעובדה זאת : אוויר הוא אלוהים, רוח או תודעה טהורה, כוח ונוכחות נטולי צורה אשר הכול חדור בו. אש היא הנשמה הגשמית, הנסתרת בגוף כשם שאש חבויה בעץ. החיים הרוחניים מורכבים משני דברים – לעורר את אור האש, שהיא תבונת הנשמה בלבנו, ולרומם אותו מהספֵרה הגופנית המוגבלת לתחום הבלתי מוגבל של הרוח, תוך מיזוג האש הפרטית שלנו אל תוך האוויר והחלל הקוסמיים.

שלוש הדושות

הקיום הביולוגי שלנו הוא ריקוד של שלוש הדושות – ואטה, פיטה וקאפה. החיים הם רקמה ססגונית של תנועותיהם במשחקים שונים של איזון וחוסר איזון, של התאחדות והיפרדות. שלושה כוחות אלה נותנים את הטון וקובעים את התנאים של גדילה והזדקנות, בריאות וחולי. המשמעות של דושה היא פגם או כתם, והיא מצביעה על גורמי מחלה והתנוונות. הדושות משפיעות עלינו בשני מישורים עיקריים. ראשית, הן הגורמים היוצרים את הגוף הגשמי והן אחראיות לחומריו ולתפקודיו. הרקמות שלנו הן בעיקרן קאפה, או מים. מערכת העיכול היא בעיקרה פיטה, או אש. מערכת העצבים היא בעיקרה ואטה, או רוח. שנית, אחת משלוש הדושות שולטת בכל פרט ונהיית הקובעת היסודית של טיפוס הגוף-נפש שלו. בהקשר זה כשהאיורוודה מתייחסת להרגלים אישיים ולנטיות, ממבנה גוף ועד תגובות רגשיות, היא מדברת על אנשים כעל טיפוסי ואטה, פיטה או קאפה. בתרגול יוגה חשובות שתי רמות הדושות. ראשית, הבנת הדושות מאפשרת לנו למדוד את השפעת תרגול יוגה על גופינו הגשמיים והנסתרים. תפיסות היוגה לגבי אנטומיה, פיסיולוגיה ופסיכולוגיה נוסחו מלכתחילה במונחי דושות. הדושות מתארות כיצד איברים ומערכות של הגוף פועלים מנקודת הראות של הפראנה. כמו כן עוזרות הדושות להבין איך פועלת ההכרה ומה הקשר שלה לנפש, הפועלת בעקבות אותן אנרגיות ברמה עמוקה יותר. שנית, הבנת הטיפוסים האיורוודיים עוזרת לנו להתאים תרגול יוגה לצרכים אינדיבידואליים. תרגולי אסנות, פראניאמה ומדיטציה המתאימים לטיפוס דושה אחד לא בהכרח מיטיבים עם טיפוס אחר. איורוודה מאפשרת לנו להתאים תרגולי יוגה למאזן האנרגטי של טיפוסי גוף-נפש שונים. איורוודה מבטיחה לא רק שתרגול יוגה ייטיב עם בריאותנו אלא גם עוזרת להגשים את מלוא הפוטנציאל האנושי שלנו. על מתרגלי יוגה לדעת את ההרכב האיורוודי שלהם כדי ליישם את התרגול הנכון. על מורי יוגה לרכוש ידע באיורוודה כדי לגוון את התרגול שהם ממליצים בהתאם לצרכים האינדיבידואליים. טיפול איורוודי מתבצע בשתי רמות שונות ביחס לדושות. הראשונה הוא הטיפול בחולי – לעזור לנו לטפל בבעיות בריאות ספציפיות, ממחלות שגרתיות ועד פיקוח נפש. ברמה הזאת, איורוודה עוסקת בטיפולים ספציפיים להקטנת עודף בדושות. טיפולים אלה, כגון עשבי מרפא חזקים, ניתנים בדרך כלל על ידי רופא איורוודי. הרמה השנייה היא בקרת סגנון חיים. איורוודה מראה לנו איך לחיות בהרמוניה עם טיפוס הגוף-נפש שלנו, לא רק למנוע מחלה, אלא גם להגשים את מלוא הפוטנציאל של נשמתנו. ברמה הזאת, איורוודה עוסקת בהרגלי חיים כלליים שיש ליישם בחיי יום-יום, דבר המצוי בידינו. ליוגה יש מקום בשתי הרמות של טיפול איורוודי. יוגה מהווה כלי טיפולי של איורוודה גם בטיפול במחלות וגם בהתוויית סגנון חיים. תנוחות יוגה ופראניאמה מטפלות במגוון מדווים, במיוחד בעיות מבניות ומצבי אנרגיה נמוכה. כמו כן, יוגה מצוינת להפרעות פסיכולוגיות ומנטאליות בזכות הפעולה הספציפית על ההכרה באמצעות מדיטציה. אולם סביר להניח כי יוגה חשובה יותר בבקרה על סגנון החיים מאשר בטיפול במחלות. תנוחות יוגה, פראניאמה ומדיטציה נמנות עם הכלים הטובים ביותר לשמירת הדושות שלנו באיזון.

אצל כל בני האדם קיימות 3 הדושות הללו, אך בדרך כלל אחת מהן היא הראשית, דושה אחרת היא המשנית, ואילו השלישית היא הפחות משפיעה על האדם. כך קורה שלכל אחד ואחת יש דפוס מסוים של אנרגיה, תרכובת אישית של מאפיינים גופניים, נפשיים ורגשיים היוצרים את התכונות (פרקרוטי). בדיוק כפי שלכל אדם יש טביעות אצבע אישיות המזוהות כשלו בלבד, כך גם לכל אחד יש טביעת אנרגיה משלו – האיזון והיחס האופייניים רק לו, או לה, בין הוואטה, הפיטה והקאפה.

בריאותנו תלויה בשמירה על היחס הזה באיזון. האיזון יוצר את הסדר הטבעי של הדברים, וחוסר האיזון מעורר ומשקף את הפרת הסדר. בתוך גופנו קיימים תגובות ומשחקי כוחות בין הסדר והפרתו, והדבר משפיע על מצב בריאותנו.

בריאות פירושה סדר, והמחלות נגרמות עקב הפרת הסדר. הסביבה הפנימית של הגוף מגיבה ללא הרף לסביבתו החיצונית. אי סדר נוצר כאשר האיזון בין שני המצבים הללו מופר. אולם, מאחר שהסדר הנו מובנה בתוך אי הסדר, הנבונים שבינינו מפתחים מודעות לקיומו של האי סדר ונרתמים לפעולות הנחוצות כדי להשיבו על כנו.

לקריאה נוספת:

פראקריטי - טבע מולד

ויקריטי - טבע נוכחי

462 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page